Registrácia

Domov Registrácia

Prosíme pri vyplňovaní používajte len štandardné znaky Anglickej abecedy, s diakritikou sú povolené len nasledovné znaky: á, é, í, ó, ú, ű, ő. Zvýšenú pozornosť treba venovať zadávaniu na dotykových klávesniciach (mobilné telefóny, tablety a pod.)


Prihlasovacie údaje

Prosím zvoľte si užívateľské meno (použite Vašu e-mailovú adresu) a heslo pre prihlásenie do Vášho účtu a webshopov.

Osobné údaje
Dátum narodenia RRRR-MM-DD*
Pohlavie *

Adózási forma: ÚJ-KATA*
Osoba, ktorá má práv. vzťah k spoločnosti: spoločník, konateľ, zamestnanec. Ak je právnická/fyzická osoba platcom DPH, neuvádzajte DIČ ale IČ DPH.
Fakturačná adresa

Na základe adresy, ktorú tu zadáte Vám systém určí, z ktorého webshopu môžete objednávať výrobky Biocom-u. Zadajte svoje bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo spoločnosti.

Adresa dodania

- tu zadajte doručovaciu adresu, kde Vám bude doručená prvá zásielka. Počas prvého nákupu sa nedá zmeniť! Neskôr už bude možné v užívateľskom účte zmeniť.

Kontakt