Kariéra

Domov Kariéra

BIOCOM poskytuje príležitosť

Členstvo v BIOCOM-e predstavuje prácu, zodpovednosť, spoločné ako aj individuálne zážitky, resp. materiálnu istotu. BIOCOM sa zasadzuje za bezprostredný, osobný predaj. Výrobky vynikajúcej kvality ponúkame v rámci obchodného systému (Multi Level Marketing), ktorý pre našich členov zabezpečí plánovateľný príjem. Využitím systému MLM sa naskytá ideálna príležitosť na udržiavanie bezprostredných a osobných kontaktov so zákazníkmi. Aj Vy, ako člen si môžete budovaním predajnej siete Bicomu, zabezpečiť solídne príjmy!

Ak si zvolíte BIOCOM, zvolíte si dobre, lebo...

  1. tu nájdete stabilitu, dynamiku a predajnú sieť s úspešnou históriou.
  2. členovia dostanú svoju odmenu vždy včas a presne, a to od spoločnosti so silným finančným zázemím.
  3. obchodný plán umožní rýchly kariérny rast, pričom každý člen, svojou intenzívnou prácou, môže za krátku dobu dosiahnuť vedúce postavenie.
  4. marketingový plán napomáha obchodu: aktívny začiatočník môže už na začiatku získať výhody a vysokú odmenu.
  5. pomer medzi kvalitou a cenou našich výrobkov je skutočne vynikajúci, naše ceny sú prispôsobené peňaženkám obyvateľstva.
  6. okrem stabilného firemného pozadia a širokej palety výrobkov, ponúkame členom aj školiaci systém na vysokej úrovni, ktorý účinne napomáha pri dosahovaní vyššieho profitu členov siete a tiež pri efektívnom rozvoji osobnosti.
  7. k tímu BIOCOM sa deň čo deň pripoja noví členovia obchodnej siete, pričom vedúci sietí a tiež riaditelia sietí s dlhoročnými skúsenosťami sú zárukou kontinuity a profesionálneho odborného rastu členov.
     

Základné pravidlá činnosti členov nájdete v Marketingovom pláne spoločnosti, ktorého súčasťou sú dokumenty ako: Prevádzkový a etický poriadok, Výklad základných pojmov, Kariérne úrovne, Spôsoby odmeňovania členov siete, Všeobecné obchodné podmienky, Dodacie podmienky a pod. nájdete na stránkach miestne príslušného štátu podľa Vášho bydliska, sídla alebo miesta podnikamia. Pre členov zo Slovenska a Česka sú dostupné na stránke: biocom.international